หน้าเว็บ

04 กุมภาพันธ์ 2552

อย่านั่งใกล้ถุงเงินคำ

อย่านั่งใกล้ถุงเงินคำ อย่าฟังคำคนล่าย
อย่าจ่ายเงินผิด อย่าติดใจคนบาป
หื้อหาบไปค้า ใคร่เป็นข้าหื้ออยู่ดาย
อย่าขี้คร้านลูกขวาย กินงายแล้วอย่านอน
อย่าเคียดต่อหมู เข้าทบูถวยหมอเจือจาน
รู้การคิงบ่รู้การท่าน อย่าปานใจหมอง
อย่าตีเถียงฟ้า อย่าเล็งม้าเถียงตะวัน
อย่าฟันพร่าเข้าบ้าน อย่าต้านชู้ด้วยเมียท่าน
อย่าทอดไม้จิ่มคนใด อย่าโฟ่ใบ้บ่รู้สัง
อย่าโยะหมา อย่าฆ่าเด็ก
อย่าขวักเหล็กกาปลอม อย่าบดอมปู่เยียะการหนัก
หื้อรักพ่อแม่ หื้อมีแผหลวงหลาย

จากวรรณกรรมล้านนา ปู่เจ้าสอนหลาน (ภาคเหนือ)