หน้าเว็บ

26 กุมภาพันธ์ 2552

มงคลชีวิต

อย่านอนตืนสาย อย่าอายทำกิน
อย่าหมิ่นเงิน อย่าคอยวาสนา
อย่าเสวนากับคนชั่ว อย่ามั่วอบายยมุก
อย่าชิงสุกก่อนห่าม อย่าพล่ามก่อนทำ
อย่ารำก่อนเพลง อย่าข่มเหงผู้น้อย
อย่าคอยแต่ประจบ อย่าคบแต่เศษฐี
อย่าดีแต่ตัว อย่าชั่วแต่ผู้อืน
อย่าฝ่าผืนกฏระเบียบ อย่าเอาเปรียบสังคม
อย่าชื้นชมคนผิด อย่าคิดเอาแต่ได้
อย่าใส่ร้ายคนดี อย่ากล่าววจีมุสา
อย่า่นินทาพระเจ้า อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์
อย่าสุขจนลืมตัว อย่าเกรงกลัวงานหนัก
อย่าพิทักษ์พาลชน อย่าลืมตนเมื่อมังมี