หน้าเว็บ

05 กุมภาพันธ์ 2552

สุภาษิตสอนใจ

อันความรู้ รู้กระจ่าง เพียงอย่างเดียว
แต่ให้เชี่ยว ชาญเถิด คงเกิดผล
อาจจะชัก เชิดชู ฟูสกนธ์
ถึงคนจน พงศ์ไพร่ คงได้ดี

สุภาษิตสอนใจ ของท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร
นิติสารสาธก