หน้าเว็บ

04 กุมภาพันธ์ 2552

ปากใดเกินบ่มีความฮู้

ปากใดเกินบ่มีความฮู้
มักลบหลู่คำมวนจิบหาย
มีอุบายย้อมแดงด้วยหมาก
มันเกิดมามีปากเสียเปล่า
เหมือนปากเต่าปากกุ้งปากหอย
ปากอันใดเฮียนธรรม ฮู้มาก
บ่ลำบากฟังมวนเย็นใจ
ปากนำไผเยือกเย็นคือน้ำ
นักปราชญ์เจ้าย่อย่องว่าดี
ปากมีศรีฮุ่งเฮืองวิลาส
ปากสะอาดคุณล้นบ่ซาม


จาก ประมวลธรรมยอดคำสอน ภาษาไทยกลาง
และภาษาอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)