หน้าเว็บ

03 กุมภาพันธ์ 2552

อย่าหลง

อย่าหลงเหยื่อ เชื่ออยาก จะยากจิต
อย่าหลงติด รสเหยื่อ เชื่อตัณหา
อย่าหลงนอน หลงกิน สิ้นเวลา
อย่าหลงว่า อายุเจ้า จะยาวนาน