หน้าเว็บ

29 เมษายน 2553

บาป

ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน

เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง

เราผิดท่านประหาร เราชอบ

เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนั้น คืนสนอง
กลอนสุดท้ายของ"ศรีปราชญ์"กวีเอกของไทยในยุดสมัย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช