หน้าเว็บ

22 เมษายน 2553

เดินทางมาถึงทางแยก

การขับรถบนถนน เราต้องเจอทางแยกกี่แยกกว่าจะถึง ที่หมาย
ชีวิตเราก็เหมือนกัน กะมังที่ กว่าจะจุดหมายเราคงต้องเจอกับทางเลือก หลายทางเลือก เลือกที่เดินไปพบเจอกับสิ่งใหม่ที่รอเราอยู่ ข้างหน้า และเราจะไม่รู้ได้เลยว่าสิ่งเลือกนั้นจะเป็นอย่างไร จนเราจะได้พบมันและแก้ปัญหาที่อยู่ข้างหน้าให้ดีที่สุด ดั้งเช่นที่เรากำลังเจอกับมันอยู่ในตอนนี้