หน้าเว็บ

07 พฤษภาคม 2553

กลอนนักปราชญ์

จะไม่ขอพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จะไม่ขออิทธิฤทธิ์บันดาลผล
จะไม่ขอมนต์เสกลงเลขยนต์
จะไม่ขอเล่ห์กลดลบันดาล
จะใช้สมองและสองมือ
จะยึดถือคุณธรรมเป็นแก่นสาร
จะขยันหมั่นเพียรนานและนาน
จะสืบสานยุติธรรมประเทศไทย